​​ زن در ضرب المثل های جهان

زن در ضرب المثل های جهان

 

index9 زن در ضرب المثل های جهان
زن در ضرب المثل های ملل

انگلیسی:

زن شری است مورد نیاز.

زن فقط یک چیز را پنهان نگاه می‌دارد آنهم چیزی است که نمی‌داند.

هلندی:

وقتی زن خوب در خانه باشد، خوشی از در و دیوار می ریزد.

استونی:

از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقیر زن بگیر.

فرانسوی:

آنچه را زن بخواهد، خدا خواسته است.

انتخاب زن و هندوانه مشکل است.

بدون زن، مرد موجودی خشن و نخراشیده بود.

آلمانی:

کاری را که شیطان از عهده بر نیاید زن انجام می‌دهد.

وقتی زنی می‌میرد یک فقته از دنیا کم می‌شود.

کسی که زن ثروتمند بگیرد آزادی خود را فروخته است.

آنکه را خدا زن داد، صبر هم داده.

گریه زن، دزدانه خندیدن است.

یونانی:

شرهای سه‌گانه عبارتند از: آتش، طوفان، زن.

برای مردم مهم نیست که زن بگیرد یا نگیرد، زیرا در هر دو صورت پشیمان خواهد شد.

گرجی‌ها:

اسلحه زن اشک اوست.

 

زن در ضرب المثل های جهان,زن , ضرب المثل های جهان,زن در ضرب المثل , جهان,زن در ضرب المثل ,زن وضرب المثل,زن در ضرب المثل ها,زن هادر ضرب المثل
منبع http://shzabihi.blogfa.com/post/168


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>