​​ شعر آتش عشق جانان

شعر آتش عشق جانان

BadBadak 350x233 شعر آتش عشق جانان

 

آتش عشق جانان
به که چه حالی شدم در پی دیدار دوش

در پی دیدار دوش به که چه گفتار و نوش

از دل و حالم نپرس بوده دلم بس خراب

عشق بدین جان فتاد چون که بخورد ز ین شراب


آتش و شعله گرفت وز آتشش جان گرفت

وز آتش جان خود عشق به جانان گرفت

ای به دلم بوده پیر ای که تویی پیر پیر

من به دلم بوده گیر ای به کرم گیر گیر

شعر از مسلم صفائیانی

منبع

شعر آتش عشق جانان,شعر آتش عشق ,جانان,شعر آتش, عشق جانان,شعر  عشق جانان,شعرعشق,شعرعشقی,شعرعشقولانه

http://saraomidvar.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>