​​ متن عشقی ارسالی سهیل

متن عشقی ارسالی سهیل

images6 متن عشقی ارسالی سهیل

 

تمام احساس مرا تو کور کرده ای
تمام لحظه هایی که می توانستی با من باشی را بی خود گذراندی
تمام عاشقانه هایم را در گلو حبس کردی
تمام عاطفه های خوش دوست داشتن را تمام کردی


تمام ذوق بهم رسیدن را به پایان بردی
من همه تمام هایم را که تو تمام کردی می خواهم
باید از کی طلب کنم تمام داشته هایم را که برای تو داشتم
همه بی تفاوتی هایت را به کجا ببرم تا تمام شود
من نفس تازه می خواهم
من بوی عطر نم آلود تنی عاشق می خواهم
من تجربه بودن را میخواهم

—————————————————————–

سکوتی خواهم کرد …
شاید بلندتر از زاینده رود  …
که خشک شد ولی دم نزد
به بلندی همه آرزوهای بر باد رفته ام
که آتش فشان شد و خاکستر بر سرم
به سیاهی همه شبهای تار و بی کسی
که شبحی شد برای کابوس های شبانه ام
به پاس همه نداشته هایم
که حسرت داشتنش دیوانه ام می کند
به پاس همه داشته هایم
که سببی شد برای نداشتن هایم
سکوتی خواهم کرد
به بلندی یک عمر دویدن و نرسیدن
به بلندی همه فریادهایم که در گلو خفه شد
سکوت خواهم کرد ….

 

متن عشقی,متن عشقی جدید,متن عشقی۹۳,متن عشق,متنهای عشقی,
متنهای عشقی۹۳,متنهای عشق,


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>