​​ تبلیغ دختر آمریکایی برای حجاب

تبلیغ دختر آمریکایی برای حجاب

تبلیغ دختر آمریکایی برای حجاب/ عکس

3 تبلیغ دختر آمریکایی برای حجاب

رسانه های آمریکایی طی چند روز گذشته دست به انتشار تصویری از یک

 

دختر آمریکایی زده اند که به طرز جالبی، دست به تبلیغ حجاب زده است. این دختر مسلمان این جمله هارو روی لباس خود نوشته است: حجاب;حق من،انتخاب من و زندگی من است.

2 تبلیغ دختر آمریکایی برای حجاب

منبع http://www.afkarnews.ir


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارسید علی حسینی گفته است :

ارسال نظر


>