​​ اسمس روز
Xبستن تبلیغات
>

اسمس روز

bCq 350x233 اسمس روز

 

 

“سکوت”، متن ساده ای است که همیشه “اشتباه” ترجمه میشود…

ﺷﺎﺥ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﮔﺎﻭ ﻧﯿﺴﺘــــــــــﻢ …

ﺧﺎﺹ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﻋﻘﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﻡ …

ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺁﺩﻣﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﻧﯿﺴﺘـــــــــﻦ ..

جناب معمولی

ﺷﺎﺥ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﮔﺎﻭ ﻧﯿﺴﺘــــــــــﻢ …

ﺧﺎﺹ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﻋﻘﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﻡ …

ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺁﺩﻣﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﻧﯿﺴﺘـــــــــﻦ ..

جناب معمولی

فکـــــر تنـــــ ـــــم را ;

از ذهنـــــت بیـــ ــرون کـــــن …!

تنهـــــا لحظــــــ ـــه ای !!!

حالـــــادوبــ ـــاره بگـــــو …

بـــ ـــاز هــــــــم دوستــــــ♥ــــم داری ..…..؟!!!

بهــت قـــول میـــدم اگه یه search تو زنـــدگی گذشتــه

یه ادم بی احســـاس داشتـــه بــاشی

جـــای پــای یه ادم بی احســـاسو میبینــــــی !

منبع http://dostiab.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>