​​ اس ام اس درددل

اس ام اس درددل

12 350x200 اس ام اس درددل

مـــــن

از تمام آسمـــان

یک بــــاران را میخواهم …

و از تمــــام زمیــــن

یک خیابان را ...

و از تمــــام تـــــو

یک دست

که قفــــل شده در دست مـــــن …

————————————————————————

بفهم…….

آدمی غــــــرورش را خیلی زیاد

شاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش- دوست می دارد

حالا ببین اگر خودش، غـــــــرورش را بـــه خـــــاطــــر تـــــو، نادیده بگیرد ،

چه قدر دوســتت دارد

!

و این را بِفهــــــــــــم آدمیــــــــــزاد

منبع http://tranzit.persianblog.ir

اس ام اس درددل,اس ام اس درددل کردن,اس ام اس درددل با عشق,اس ام اس درددل کردن با تو,اس ام اس درد,اس ام اس درد عشق


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>