​​ شعر خانه های قدیمی

شعر خانه های قدیمی

خانه های قدیمی را دوست دارم..

images26 شعر خانه های قدیمی

چــایی همیشه دم است

روی سماور
توی قوری
در خانه همیشه باز است
مهمانی ها دلیل و برهان نمی خواهد


غذاها ساده و خانگی است
بویش نیازی به هود ندارد
عطرش تا هفت خانه می رود
کسی نان خشکه ندارد
نان برکت سفره است
مهمان ناخوانده آب خورشت را زیاد می کند
دلخوری ها مشاوره نمی خواهد
دوستی ها حساب و کتاب ندارد
سلام ها اینقدر معنا ندارد
سلام گرگی وجود ندارد
افسردگی بیماری نایابی است …

خانه های قدیمی را دوست دارم..

منبع http://davoodrajabzadeh.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>