​​ متن های دل آزردگی

متن های دل آزردگی

1378799920   350x137 متن های دل آزردگی

 

خرابم،،خراب!!
به اندازه همان”قاضی”
که متهم اعدامی اش…
رفیقش بود!!!

——————————————————————–
هزاران دست هم به سویــــــــم دراز شود!!!

… پــــــــس خواهم زد

… تنــــــــــها

… تمنای دستان تـــــــــــو را دارم

بــــــاور کن خیلی حـــــــرف است

، وفـــــــــادار دســـــــــت هایی باشی

… که یکبار هم لمســـــــشان نکرده ای
———————————————————————-


یادتونه سر کلاس تخته پاک کن رو خیس میکردیم…

میکشیدیم رو تخته…

فکر میکردیم خیلی تمیز شده…

بعد که تخته خشک میشد میدیدم چه گندی زدیم…

الان همین حس رو نسبت به زندگی دارم !!!

————————————————————–

سیاهپوش

روزگار میخندی ؟ کمی حرمت نگه دار … مگر نمیبینی سیاهپوش آرزوهایم هستم

—————————————————————————

هیچکس را اجازه نمیدهم سرمزارم گریه کند

زنده بودنم گریه داشت آنهاخندیدن

—————————————————————–

دنیا ” ، بازیـــــ هایتـــــــــ را سرمــــــ در آوردی

گرفتنیــــ ها را گرفتی

دادنیــــــ ها را ندادی

حسرتــــــ ها را کاشتی

زخمــــــ ها را زدی

دیگر بســـ است

چیزیــــ نمانده

بگذار آسودهــــ بخوابم

محتاج یک خواب بیـــ بیدارم

منبع http://-0-9-1-3.shakheh.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>