حرف دل

حرف دل | متن عاشقانه

حرف دل
منو بشناس – شناختن – متن عاشقانه

متن عاشقانه : منو بشناس
نــــوشـــــتم ” قـــــم حــــا ”
همـــــه بــــهـــم خنــــدیـدنـــد!!
گــــریــســـــتم
گفـــــتم بـــــه “غــــم هــــا ” یــــم نخنــــدیـــد ،
کــــه هـــــــر جــــــــور بنــــویسم
درد دارد!!!

ازآخـــــــر بـــــه اول بخـــــوان تــــــا
مــــــــنِ ایـــــن روزهـــــــــا را بشنــــــــاســــــی!!!

می خواهم این دفعه تظاهر کنم
دلــَم میخـواهد جـا خـوش کنــَم
در دنـج تریــن جای ِ کافــه ای
سیــگار پشـت ِ سیـگار دود کنـَم و
کـَکـَم هم از رفتـنَش نگــَزد …
بعــدش یـِک فنجــان قهــوه ِ تلــخ ِ تلــخ سفـآرش بدهَم و
با تلــخی ِ وجــودم سـَر بکـِشَم …
بعــدَش کـه تلخــی تمــام ِ وجـودم را گرفـت ,
اشــک هایـَم را پـآک کنــم و
آن لبخنــد ِ تظاهـُر آمیز را بزنــم و
کافــه را تــَرک کنــَم …

گل اطلسی را هر که برای معشوق بفرستد از او می پرسد که آیا او را دوست دارد یا نه

دلم کمی تنهالی می خواد – تنهایی

دلم کمی تنهایی می خواهد…
دستگاه مشترک مورد نظر ،
از دست ” دوستت دارم ” های دروغ تو خاموش است ؛
لطفا دیگر تنهایش بگذار !

شماره ی تو……
پسورد تمام چیزهایم
شماره ی تــــــ ــــــو شده است
و من دائم شماره ی تو را میگیرم
بدون آنکه صدایــــ ـــــــ ــــت را بشنوم….

X love-pictureX loveX pictureX منو بشناسX شناختنX متن عاشقانه

منبع shenghel.ir

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *