​​ حرف دل

حرف دل

حرف دل | متن عاشقانه

images11 حرف دل
منو بشناس – شناختن – متن عاشقانه

متن عاشقانه : منو بشناس
نــــوشـــــتم ” قـــــم حــــا ”
همـــــه بــــهـــم خنــــدیـدنـــد!!
گــــریــســـــتم
گفـــــتم بـــــه “غــــم هــــا ” یــــم نخنــــدیـــد ،
کــــه هـــــــر جــــــــور بنــــویسم
درد دارد!!!
-
ازآخـــــــر بـــــه اول بخـــــوان تــــــا
مــــــــنِ ایـــــن روزهـــــــــا را بشنــــــــاســــــی!!!

-

می خواهم این دفعه تظاهر کنم
دلــَم میخـواهد جـا خـوش کنــَم
در دنـج تریــن جای ِ کافــه ای
سیــگار پشـت ِ سیـگار دود کنـَم و
کـَکـَم هم از رفتـنَش نگــَزد …
بعــدش یـِک فنجــان قهــوه ِ تلــخ ِ تلــخ سفـآرش بدهَم و
با تلــخی ِ وجــودم سـَر بکـِشَم …
بعــدَش کـه تلخــی تمــام ِ وجـودم را گرفـت ,
اشــک هایـَم را پـآک کنــم و
آن لبخنــد ِ تظاهـُر آمیز را بزنــم و
کافــه را تــَرک کنــَم …

-

گل اطلسی را هر که برای معشوق بفرستد از او می پرسد که آیا او را دوست دارد یا نه

دلم کمی تنهالی می خواد – تنهایی

دلم کمی تنهایی می خواهد…
دستگاه مشترک مورد نظر ،
از دست ” دوستت دارم ” های دروغ تو خاموش است ؛
لطفا دیگر تنهایش بگذار !

شماره ی تو……
پسورد تمام چیزهایم
شماره ی تــــــ ــــــو شده است
و من دائم شماره ی تو را میگیرم
بدون آنکه صدایــــ ـــــــ ــــت را بشنوم….

X love-pictureX loveX pictureX منو بشناسX شناختنX متن عاشقانه

منبع shenghel.ir


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>