​​ شباهت زنها با ویروس کامپیوتر

شباهت زنها با ویروس کامپیوتر

شباهت زنان با ویروس کامپیوتر

نتدالب 350x232 شباهت زنها با ویروس کامپیوتر

شباهت زنان با ویروس کامپیوتر را برای خالی نبودن عریضه به صورت طنز در زیر بخوانید.

خانم ها مثل ویروس می مونن!!

” وارد” زندگی شما میشن. (ENTER)

جیب های شما رو ” وارسی” می کنن (SCAN)

پول ها رو” انتقال ” می دهند (transfer)

ذهن شما رو شستشو میدن (EDIT)

مشکلات خودشون رو دانلود می کنن (DOWNLOAD)

خنده رو از لبانتون پاک می کنند (DELET)

و تا ابد شما رو در حالت هنگ نگه می دارن!! (HANG)
ترجمه نویسندگان سروهه
منبع: www.online.lovetoknow.com

http://www.serohe.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>