​​ ما بدهکاریم به تمام دوستت دارم های ناگفته

ما بدهکاریم به تمام دوستت دارم های ناگفته

به تمام دوستت دارم های ناگفته ما بدهکاریم به تمام دوستت دارم های ناگفته

 

ما بدهکاریم

به یکدیگر

به تمام دوستت دارم های ناگفته ای که پشت دیوار غرورمان ماندند و

ما انها را بلعیدیم تا نشان دهیم منطقی هستیم

 

ارسالی کاربر ۰۹۱۰—-۲۸۸


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>