​​ علاقه عجیب راننده کامیون به علی کریمی

علاقه عجیب راننده کامیون به علی کریمی

علاقه عجیب راننده کامیون به علی کریمی / عکس
635359262161932706 علاقه عجیب راننده کامیون به علی کریمی
کمتر فوتبالدوستی را می‌شود پیدا کرد که به بازی علی کریمی علاقه‌ای نداشته باشد.

22 262x350 علاقه عجیب راننده کامیون به علی کریمی

این علاقه گاهی اوقات باعث می‌شود تا پای کریمی به پشت کامیون هم باز شود و عکس او با لباس بایرن مونیخ، این‌گونه خودنمایی کند.

منبع http://gahar.ir


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>