​​ پيامک به دوست

پیامک به دوست

images19 پيامک به دوست

بی وفا

این روزها نه مجالی برای دلتنگی دارم

نه حوصله ات را

ولی با این همه گاه گاهی دلم هوای تو را می کند

چقدر متفاوتند آدم ها

عشق برای یکی دلگرمی

و برای دیگری سرگرمی

بیچاره دلم

با دیدنت باز هم لرزید

نمی دانست تو همان بی وفای دیروزی

بیچاره دل است

عقل ندارد

بعضی وقت ها

چنان کیشت می کنند

که سال های سال مات می مانی

غریبه ها که هیچ

دوستان هم گاهی به اندازه ی دو سه خط بیشتر

حوصله ات را ندارند

بهم می گفت با دنیا عوضم نمی کنه

راست می گفت با دنیا نه

با یکی دیگه عوضم کرد

فکر می کردم در قلب تو محکومم به حبس ابدم

به یکباره جا خوردم

وقتی زندان بان سرم فریاد زد : هی تو… آزادی

و صدای گام های غریبه ای که به سلول من می آمد

بی وفایی کن وفایت می کنند

با وفا باشی خیانت می کنند

مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست

مهربان باشی رهایت می کنند

منبع http://smskhooneh.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>