​​ عشق یعنی :

عشق یعنی :

عشق یعنی 11 عشق یعنی :

کارم از یکی بود یکی نبود گذشته است
من در اوج قصه گم شده ام…


عشق یعنی : یکی  بود یکی نابود . ..

 
ارسالی فاطمه


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>