​​ اسمس جدید

اسمس جدید

لازم است گاهی در زندگی بعضی آدم ها را گم کنید تا خودتان را پیدا کنید !!

sms felsefi 350x313 اسمس جدید

در این دنیا برای کفری کردن آدمهای رذلی که .. می خواهند همه چیز را از آنچه هست برایت سخت تر کنند .. راهی بهتر از این نیست که وانمود کنی از هیچ چیز دلخور نیستی ..
پرواز بر فراز آشیانه فاخته

فهمیده‌ام
که خیلی وقت‌ها
گناه نکردن
نتیجه‌ ی فراهم نبودن “موقعیت” است؛

چه زیبا نقش بازی می کنیم …
و چه آسان در پشت نقابهایمان پنهان می شویم ؛
حتی خدا هم
از آفرینش چنین بازیگرانی در حیرت است …

و چه لذتی است در تنهایی

باور نداری ؟

از خدا بپرس . . .

ما سه چهارم از اصالت وجودی خود را

به قیمت شبیه شدن به دیگران از دست می دهیم . . .

ترک ما کردی ولی با هر که هستی یار باش

این رفیقان نارفیقند ، گفتمت هوشیار باش . . .

عقاب” همیشه تنهاست ، اما “لاشخورها” همیشه با هم هستند . . .

منبع http://amin3sms.ir


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>