​​ نوشته عاشقانه

نوشته عاشقانه

index8  نوشته عاشقانه

صبح به صبح
که با هُرم نفس هایش
از خواب بیدار میشوی
بی تفاوت نگذَر؛
فارغ از هرچه
یک دل سیر که نگاهش کردی
خیره شو به چشمان خواب آلودش
بعد …

 


با نگاه از سَر ِ مهرت طالِبَش شو
رویِ ماه ش را ببوس
خودت را بیشتر مچاله ی آغوشش کن
و در گوشش بگو :
صبح دلنشینت بخیر
مهربانم !
_
باور کن عاشقی
بیش ازهرچیزی
ســـــادگی می خواهد
دل می خواهد
بـــآور می خواهد
باورِ اینکه تا “اوی ِ” زندگیت هست
تو هم باید باشی…
بهانه تراشی نکن جانم
که این ها همه اش رویایی بیش نیست
و کسی لیاقـــــت ندارد
بیــــــا وبــــــــــــــــــــاور کن
که این ها
همه ی همه اش
در دستانِ توست
که “دلـــت “را پیش کی و کجا
جا میگذاری
تا در مناسب ترین زمان
بهترینها برایـت
اتفاق بیُفــتد …

عادل دانتیســــم

منبع http://www.persiantafrih.ir


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>