​​ وقتی دلت میگیره

وقتی دلت میگیره

وقتی دلت میگیره میری تو فکر به

images14 وقتی دلت میگیره

کسی فکر میکنی که نمیتونی

اسمشو بلند فریاد بزنی اما یادت

نره تو یه همدم تنهایی هم داری

اشکات، اشکات تورو خیلی دوست

دارن و همیشه یار دلتنگیهای

تو هستن …

پس وقتی دلتنگ میشی مواظب

اشکات باش چون خیلی با ارزشن

منبع http://ilone.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>