​​ از ماست که بر ماست

از ماست که بر ماست

از ماست که بر ماست از ماست که بر ماست

از ماست که بر ماست

یک درخت هر چقدر هم که بزرگ باشد , با یک دانه آغاز می شود.

طولانی ترین سفرها نیز با اولین قدم .

کل آب اقیانوس هم نمی تواند یک قایق را غرق کند , مگر آنکه خود قایق سوراخ باشد

آری

, از ماست که بر ماست

 

ارسالی ۰۹۱۳—-۲۱۹

 


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>