​​ اس ام اس قلب – ارسالی کاربران

اس ام اس قلب – ارسالی کاربران

images13 اس ام اس قلب   ارسالی کاربران

تمام امید آسیابان به وزش باده

تا آسیابش از کار نیافته

, قلبم آسیاب , خوذم آسیابان , و نفسهایت باد

به وسعت قلب کوچکم به یادت هستم , شاید کم باشد اما قلب هر کس تمتم زندگی اوست

ارسالی ۰۹۱۳—-۲۱۹


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>