​​ دوستت دارم و تاوان آن هر چه باشد، باشد…

دوستت دارم و تاوان آن هر چه باشد، باشد…

یک بار خواب ِ دیدن تو … به تمام عمر می ارزد پس نگو،

Avazak ir Love10289 350x233  دوستت دارم و تاوان آن هر چه باشد، باشد...

دوستت دارم و تاوان آن هر چه باشد، باشد…

نگو که رویای دور از دسترس، خوش نیست.

قبول ندارم گرچه به ظاهر جسم خسته است ولی دل دریاست.

تاب و توانش بیش از اینهاست، دوستت دارم و تاوان آن هر چه باشد، باشد…

منبع http://avazegomnam.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>