​​ دخترهای خوب

دخترهای خوب

دخترهای خوب مثل سیب های روی درخت هستند…

tasvirnama 940343975 350x262 دخترهای خوب

دخترهای خوب

بهترین هایشان در بالاترین نقطه درخت قرار دارند!

پسرها نمی خواهند به بهترین ها برسند چون می ترسند سقوط کنند و زخمی بشوند، بنابراین به سیب های پوسیده روی زمین که خوب نیستند اما به دست آوردنشان آسان است اکتفا می کنند…

سیب های بالای درخت فکر می کنند مشکل از آنهاست در حالی که آنها فوق العاده اند . …. آنها فقط باید

منتظر آمدن پسری بمانند که آن قدر شجاع باشد که بتواند از درخت بالا بیاید!!!

منبع http://avazegomnam.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>