​​ کودک فال فروش

کودک فال فروش

کودک فال فروش کودک فال فروش

به کودک فال فروش گفتند:
چه میکنی؟

گفت:

 


به آنان که در دیروز خود مانده اند اینده را می فروشم…
موفق کسی ست که با کفش هایی که به سمتش پرتاب می شود کفش فروشی بزند…

ارسالی ۰۹۱۳—۲۱۹


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>