​​ شعرکوتاه عاشقانه

شعرکوتاه عاشقانه

سیب سرخ من….

احساس05 300x199 شعرکوتاه عاشقانه

شعر هایکوتاه عاشقانه

یک لحظه چشم های تو را دیدم….عجب تماشایی

سرشاخه های دلم سبز شد…جوانه زد….قلم برداشتم……که……

نه……….من این سیب سرخ را باکسی قسمت نخواهم کرد…………!

منبع http://1ehsas.ir


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>