​​ اس ام اس زن و شوهر

اس ام اس زن و شوهر

برترین عشق عشق به خداست
که دوست داشتن همسر تجلی کوچکی از ان است
.
.

images7 اس ام اس زن و شوهر

پیامک زن و شوهری

کتابچه قلبم جز تو نام دیگری ندارد
همسرم جز تو پرنده دیگر را دوست ندارم
.


.
دیوار قهر را با تبر آشتی می شکنم
دوری تو برایم عذاب است
.
.
زن و شوهر مظهر اتحاد گیتی است
وجودشان کنار هم تجلی زیبایی است
.
.
زنان نازک اند و لطیف
مردان در عین محکمی به این لطافت نیاز دارند
.
.
قلبم تو را صدا می زند
چشم هایم تو را می خواند
همسرم دوریت برایم سخت است
.
.
زنان و شوهران عزیز
لطفا با هم مهربان باشید
مهربانی گوهر کمیابی است
که دل دوست را شاد و روح دشمن را شرمنده می کند
.
.
وفا کنار زن و شوهر معنا پیدا می کند
همانطور که
فداکاری کنار سختی ها معنا پیدا می کند

یا علی

منبع http://mihancute.ir


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>