​​ اس ام اس به عشقم – ارسالی مهدیس

اس ام اس به عشقم – ارسالی مهدیس

images4 اس ام اس به عشقم   ارسالی مهدیس

اس ام اس به عشقم

برو

ترسی از هیچ چیز ندارم وقتی یقین دارم بیش از من کسی دوستت نخواهد داشت بیشتر از من کسی طاقت کم محلی هایت را ندارد

برو

ترس برای چه؟  وقتی میدانم یک روز تف می اندازی به روی تمام آنهایی که به خاطرشان من را از دست دادی

ارسالی مهدیس ۰۹۳۷—-۴۰۷


ساعت بند چرم زنانه طرح بهار



ارسال نظر






>