​​ اسمس عشقی – ارسالی مریم از بندر عباس

اسمس عشقی – ارسالی مریم از بندر عباس

images اسمس عشقی   ارسالی مریم از بندر عباس

اسمس عشقی

امروز معلم عشقم گفت : دو خط موازی هیچگاه به هم نمیرسند مگر اینکه یکی از آنها خود را بشکند

گفتم که من که خودم را شکستم پس چرا به او نرسیدم

لبخند تلخی زد و گفت : شاید او هم به سمت خطی شکسته باشد

ارسالی مریم از بندر عباس


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>