​​ اس ام اس تولد – ارسالی فاطمه

اس ام اس تولد – ارسالی فاطمه

birthday 350x221 اس ام اس تولد   ارسالی فاطمه

تولد

تاریخ تولدت مهم نیست ,   تاریخ  تبلورت    مهمه

اهل کجا بودنت مهم نیست ,  اهل و بجا  بودنت   مهمه

منطقه زندگیت مهم نیست ,   منطق زندگیت   مهمه

وگذشته زندگیت مهم نیست , امروزت  مهمه که  چه  گذشته ای  واسه  فردات  میسازی

تولدت مبارک

 

ارسالی ۰۹۱۳—۷۲


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>