پیامک عاشقانه ۹۳

پیامک عاشقانه ۹۳

پیامک عاشقانه ۹۳

یه روز یکی وارد زندگیت میشه که از تمام کسایی که ترکت کردن
به خاطر رفتنشون تشکر میکنی . . .

پیامک عاشقانه۹۳

صورتت شعراست وهریک تارزلفت مصرعی
شعررا یک مصرعِ پیچیده زیبا می کند . . .

پیامک عاشقانه ۹۳

ﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ
“ ﻣﺮﮒ ” ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﺩ
“ ﻓﺎﺻﻠﻪ ” ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ . . .

پیامک عاشقانه ۹۳

عاشـــــــق که باشی
رفتــــن نمیـــدانی
میـــــــمانی
سرِ حرفت میمانی
که گفتـــــــه بودی :
تا تـــــــه دنــــــــــیا . . .
کنارَش میــــــــمانی

پیامک عاشقانه ۹۳

انْقــَدَر باوَرَتـــــْ دارَمــ
کــــ ه وَقـــتـــی می گویی
” بــاران ”
خیـــس می شــَوَمْ . . .

پیامک عاشقانه ۹۳

یکی را دوست دارم که میدانم دیگر برایم یکی نیست
برایم یک دنیاست

پیامک عاشقانه ۹۳

می ترسم
کسی نه خودت را
که دوست داشتنت را از من بگیرد !

پیامک عاشقانه ۹۳

بی شک جهان را به عشق کسی آفریده اند
چون من که آفریده ام از عشق
جهانی برای تو

پیامک عاشقانه ۹۳

گاهی یک نفر
با نفس هایش
با نگاهش
با کلامش
با وجودش
با بودنــش . . .
بهشتی میسازد از این دنیا برایت
که دیگر بدون او،
بهشت واقعی را هم نمیخواهی !

پیامک عاشقانه ۹۳

همتا هم نداری که وقت نبودنت به دلم وعده بدهم :
شاید ” مثلش ” را پیدا کنم . . .

پیامک عاشقانه ۹۳

هوای دو نفره داشتن
نه ابر می خواهد نه باران
کافی ست حواسمان بهم باشد . . .

پیامک عاشقانه ۹۳

امروز به پایان می رسد ، از فردا برایم چیزی نگو
من نمی گویم فردا روز دیگریست ، فقط می گویم تو روز دیگری هستی ، تو فردایی . . .
همانکه باید بخاطرش زنده ماند !

پیامک عاشقانه ۹۳

هنوز هم از بین کارهای دنیا
دل بستن به دلت
بیشتر به دلم میچسبد . . .

پیامک عاشقانه ۹۳

خوشبختی داشتن کسی ست
که بیشترازخود ، تو را بخواهد
و بیشتر از تو . . .
هیچ نخواهد . . .

پیامک عاشقانه ۹۳

عاشق بودن یعنی :
بری عطری رو که اون میزده رو بخری
و بزنی به خودت
تا فکر کنی کنارته .

پیامک عاشقانه ۹۳

عشق یعنی روح را آراستن
بیشمار افتادن و برخاستن !
هر که با عشق آشنا شد مست شد
وارد یک راه بی بن بست شد !

پیامک عاشقانه ۹۳

با من رفت و آمد نکن
رفتن فعل قشنگی نیست ؛ با من فقط راه بیا . . .

پیامک عاشقانه ۹۳

همین که قاصدکی را فوت کنی
تا عطر نفس هایت را با خود بیاورد
برای دلم کافیست . . .

پیامک عاشقانه ۹۳

بی گدار به آب می زنند
گوزنی که تفنگ را نمی شناسد
زنی که عشق را . . .

پیامک عاشقانه ۹۳

اونی کـه بخـواد بـبیـــندت . . .
اونی که بخـواد باهات باشه . . .
دنـبــال زمــان خـالی نـمـیـگـرده !
زمـانـشـو بـرات خـالی مـیـکـنـه !
اگه واقـــــعا دوســـتت داشته باشه …
آدم ها رو از روی اولویت بندی هاشون بشناسید . . .

پیامک عاشقانه ۹۳

خدا
” تو ” را که می آفرید
حواسش پرت آرزوهای “ من ” بود
شدی همان آرزوی من . . .

پیامک عاشقانه ۹۳

قانون جاذبه را سیب کشف کرد وقتی آدم برای حوایش بهشت را هم فروخت !

پیامک عاشقانه ۹۳

تاریخ برای من فقط یک سلسله دارد
سلسله ی موی تو . . .

پیامک عاشقانه ۹۳

همسرم
من شیفته ی میزهای کوچک کافه ای هستم
که بهانه نزدیک تر نشستن مان می‌شود . . .
و من . . .
روبه روی تو . . .
می‌توانم تمام عاشقانه های نگفته دنیا را یک جا بگویم . . .

پیامک عاشقانه ۹۳

در من آدم برفی است که
عاشق آفتاب شده
و این
خلاصه ی همه‌ی
داستان های عاشقانه ی دنیاست !

پیامک عاشقانه ۹۳

فکـــــر بـودنـت دیــــوانـه ام می کـــــند . . .
آخ اگــــــــر بــاشـــــــی . . .
بـرایـت دیوانگــــــــی را تمــــام خـــواهم کرد . . . !
همیشه باااش عشق من . . .
هر لحظه . . .
هر ثانیه . . .

پیامک عاشقانه ۹۳

بـــرای تصـــاحبت نمـی جنگـــم
احاطــه ات نمی کنـــم تــا مــال مــن شـــوی
بـا رقیـــبان نمی جنگـــم !
بـــه قـــول دکتــــر انوشـــه کــه می گفـــت :
عشـــق تملـــک نیـــست ، تعلــــق اســـت
ولـــی اگـــر بیایــی و بمانـــی
بـــرای بــا تـــو مانـــدن ، بــا دنیــــا می جنـــگم . . .

منبع http://patogh-plus.com

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *