​​ اس ام اس تشکر

اس ام اس تشکر

index6 اس ام اس تشکر

اس ام اس تشکر

به دلیل زحمت هایی که کشیدی تا بشوم رعنا که نشوم رسوا
می کنم تشکر از پدر و مادر خدایا .
ܜܜܔܔ
می کنیم تشکر ز استادمان خدایا
که کرد او ما را ز جهل دانا خدایا .

ܜܜܔܔ
به خاطر همه سختی هایی که در زندگی دیدی و دم نزدی متشکرم همسر عزیزم .
ܜܜܔܔ
خداوندا به خاطر همه نعمت هایت هزاران هزار بار شکر
می دانم که جاهل بوده و کفر ورزیدم تو را به پاکی پنج تنت بر ما ببخش گناهانمان را .
ܜܜܔܔ
تشکری دارم از یک دختر که شد یک همسر و نکرد توقع بیجا .
ܜܜܔܔ
از یه رفیق که شد غمخوار تنهایی
و نکرد رسوا و شد سنگ صبورم
می کنم تشکر .
ܜܜܔܔ
قدردانی ما را به دلیل زحمات های زیادی که کشیده اید قبول کنید
امید که شرمنده شما نشده و بتوانیم گوشه ای از زحمات شما را جبران کنیم .
ܜܜܔܔ
تشکر و قدردانی ما را از زحمات بسیاری که کشیده شد پذیرا باشید
امید آنکه بتوانیم جبران زحمات شما کنیم .
ܜܜܔܔ
تشکر از معلم می کنم که شد یار مهربانم
و نکرد با من جفا و قبول کرد مرا به شاگردی بی پول و پلا .
ܜܜܔܔ
تشکری دارم به وسعت صحرا
تا نشوم شرمسار از دریای رحمت شما .

یا حسین شهید

منبع http://mihancute.ir


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>