​​ متن درباره امام علی – ارسالی کاربران

متن درباره امام علی – ارسالی کاربران

index4 متن درباره امام علی   ارسالی کاربران

متن درباره امام علی

ای سپهر کج مدار کج منش

ابن ملجم را بگو زحمت مکش

من ز شمشیرت ندارم واهمه

چون دلم تنگ است بهر فاطمه

سیلی آنروزکه زهرا خورده بود

در همان ساعت علی مرده بود

ارسالی کاربران : ۰۹۳۰—-۸۲۶


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>