​​ اس ام اس های جدید فلسفی

اس ام اس های جدید فلسفی

در تمام رنج هایی که میبریم، صبر اوج احترام به قوانین الهی ست

11 262x350 اس ام اس های جدید فلسفی

جدیدترین اس ام اس

خشم مانند طوفان است بعد از مدتی فرو خواهد نشست ولی بدان که حتما شاخه هایی شکسته اند

اگر سوال بپرسی، تنها سه دقیقه نادانی، واگر نپرسی، باقی عمرت را

خدا را دوست بدارید حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او برسید

پروانه که باشی هر گلی را دوست داری جای زنبور اما، اگر باشی! روی هر گلی بال نمی نشانی

چیزهایی در زندگی هست که برچسبی روی خود دارند با این مضمون: ” تو قدر مرا نخواهی دانست، مگر اینکه مرا از دست بدهی و دوباره به دست آوری ”

تویی که مرا در سقوط میبینی تا به حال اندیشیده ای که شاید، تو خود وارونه ایستاده ای؟

شخصیت انسانها به داشته هایشان نیست به توقعات و خواسته هایشان از زندگیست

آنانکه میدانند رنج میبرند و آنانکه نمی دانند به دیگران رنج میدهند

دوره، دوره ی آدم هایی ست که همخوابه هم میشوند ولی هرگز خواب هم را نمیبینند

نه اسمش عشق است، نه علاقه، نه حتی عادت، حماقت محض است دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست

منبع http://yaghootsms.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>