​​ جملات زیبا و اس ام اس های عاشقان

جملات زیبا و اس ام اس های عاشقان

images8 جملات زیبا و اس ام اس های عاشقان

اس ام اس های عاشقان

خواستن تو
درست است
که به زور نمی شود
اما من همیشه یاد
گرفته ام
برای چیزای خوب بجنگم…


جملات زیبا و اس ام اس های عاشقانه


تــــــــو باید
تیتر بزرگ گزارشات نقض حقوق بشر باشی
بس که
وحشیانه زیبایی!


اس ام اس عاشقانه جدید و زیبا


از حسادت بیزارم
تو اما
عینک بزن
صورت بپوشان
افتاب چسبیده به صورتت
می ترسم
همراهت
مهمان شود به خانه ات …


جملات زیبا و اس ام اس های عاشقانه


ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻴﮕﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺯﻳﺮﺗﺎﺑﻠﻮﻱ
“ﺳﻴﮕﺎﺭﻣﻤﻨﻮﻉ ” ﺩﻭﺩﻛﻨﻢ ﺗﺎﺑﺎﻃﻞ ﻛﻨﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ
ﺩﺭﺩ ﺭﺍﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﺪ


جملات زیبا و اس ام اس های عاشقانه


نه!
تو امانت دارِ خوبی نیستی
دلم را که بهت داده بودم شکسته تحویلم دادی………


جملات زیبا و اس ام اس های عاشقانه


زمستان میشوم
وقتی
نگاهم نمی کنی …!


جملات زیبا و اس ام اس های عاشقانه


مانده‌ام که چطور هنوز
عاشق تو مانده‌ام…
عاشق تو
که نه مثل من مانده‌ای،
و نه مثل خودت
نمانده‌ای…


جملات زیبا و اس ام اس های عاشقانه


سکوتت
گوش لحظه هایم را
کر کرده
چه بی منظق
گاهی همه ی دنیا قهر میکنند
از من…


جملات زیبا و اس ام اس های عاشقانه


برای یـــخ زدن نیاز به بارش بـــرف نیست
همین که تو ,
ســــرد حرف بزنی
” مــن”
یـــخ میزنم …


جملات زیبا و اس ام اس های عاشقانه


آژیـرهـای قـرمـز دیـروز
هشـدار فـرار
از حملـه هـای هـوایـی بــود !
امـروز امـا
قـرمـزی لبـهای تـــو
بـرای مـن یعنـی
شـوق شهـادتـــــــــ ..

منبع http://www.clip3nter.org


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>