​​ غمگینم …

غمگینم …

غمگینم غمگینم ...

غمگینم

کاش روزهای دلتنگی من
مثل
دوست داشتن های تو
کوتاه میشد…

نگران شب هایم نباش
تنها نیستم
بالشم
هق هق گریه هایم
لرزش دستانم
و
خدایم
همه هستن
تنها نیستم…

غمگینم ، مثل پیرزنی که
آخرین سرباز برگشته از جنگ ،
پسرش نیست…

——

یه جمله ی کوتاه
که میتونه یه آدمو به آتیش بکشه:
.
.
.
.
اون یکی رو جز من داشت …!

منبع http://shamekh73.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارzeynab گفته است :

ترسم از آن است که آنقدر پیر شوم که دندانی برای روی جگر گذاشتن نداشته باشم ! …


ارسال نظر


>