​​ اس ام اس گذرعمر – ارسالی کاربران

اس ام اس گذرعمر – ارسالی کاربران

اس ام اس گذرعمر اس ام اس گذرعمر   ارسالی کاربران

اس ام اس گذرعمر

از صدای گذر آب چنان میفهمی تندتر از آب روان , عمر گران میگذرد…زندگی را نفسی , ارزش غم خوردن نیست, آنقدر سیر بخند که ندانی غم چیست

 

ارسالی کاربر ۰۹۱۶—-۲۲۴


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>