​​ میله آهنی برای جلوگیری از مزاحمت مردان

میله آهنی برای جلوگیری از مزاحمت مردان

جواد فراهانی در صفحه اجتماعی خود نوشت:

دو عکس زیر را با یکدیگر مقایسه کنید:

حجاب 201x350 میله آهنی برای جلوگیری از مزاحمت مردان

حجاب


1- این مطلب تقدیم میشود به کسانی که حجاب را محدویتی غیر قابل تحمل میدانند! و آرزوی غربی شدن را در خیال خود مرور میکنند!

۲- مگر برخی نمیگویند که اگر  محدودیت حجاب باشد مردان حریص تر میشوند؟! پس چرا در لندن با وجود آزادی پوشش زنان از این محافظ های خنده دار استفاده مینمایند؟!!

۳-خدا را شکر کنیم که در کشوری زندگی مینمائیم که قوانینش منطبق با کتاب آسمانی است.

منبع http://www.parsnews.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>