​​ اس ام اس دروغ
Xبستن تبلیغات

اس ام اس دروغ

 

اس ام اس دروغ اس ام اس دروغ

اس ام اس دروغ

اگر کسی می گوید که برای تو می میرد دروغ می گوید

حقیقت را کسی می گوید  که برای تو زندگی می کندبه خودت راست بگو

آنگاه توان دروغ گفتن به کسی را نخواهی داشت

چه برسد به عشق

اس ام اس دروغ

اون که می گفت جونش به جونت بسته است

حالا داره به گریه هات می خنده

اون که می گفت بدون تو می میره

دروغ می گه دلش جنس کویره

دروغ میگه تو گوش نده به حرفاش

نگو می خوای هنوز بمونی باهاش

خیال نکن بدون اون می میری

بذار بره نباشه جون می گیری

اس ام اس دروغ

به دو چیز تکیه نکن غرور و دروغ

آدم با غرور می تازد

و با دروغ می بازد

اس ام اس دروغ

داستایوسکی

کسی که به خودش دروغ می گوید  و به دروغ خودش گوش می دهد

کارش به جایی خواهد رسید  که هیچ حقیقتی را نه از خودش

و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد

اس ام اس دروغ

هر کس بد ما به خلق گوید

ما دیده به بد نمی خراشیم

ما نیکی او به خلق گوییم

تا هر دو دروغ گفته باشیم

اس ام اس دروغ )

در ابتدایی خوانده ام داستان چوپان دروغگو را

اما حالا حسنک آن طرف با گوسفندان همنشین است

و چوپان دروغگو این طرف به گرگ ها اسکان می دهد

اس ام اس دروغ

دروغ نیست اگر بگویم که بی تو

زنده مانی می کنم

نه زندگانی

اس ام اس دروغ

کاش خدا سه چیز را نمی آفرید

غرور ، دروغ و عشق

تا هیچ گاه کسی از سر غرور به دروغ دم از عشق نزند

اس ام اس دروغ

دروغگو تو مگه نگفته بودی ستاره ی من فقط تویی ؟

حالا می بینم اون بالا داری باعث درخشیدن

بقیه ی ستاره ها هم می شی

منبع http://20sms.blogfa.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>