​​ اس ام اس فلسفی – ارسالی ابراهیم کاظمی

اس ام اس فلسفی – ارسالی ابراهیم کاظمی

اس ام اس فلسفی اس ام اس فلسفی   ارسالی ابراهیم کاظمی

اس ام اس فلسفی

شایدانتخاب اول کسی نباشم,اما انتخابی بزرگم.شایدثروتمند نباشم اما

ارزشمندم.تظاهربه کسی که نیستم نمیکنم چون از این که خودم باشم راضی ام .شاید به برخی کارهای گذشته ام افتخارنکنم اما به آنچه هستم می بالم.شایدکامل نباشم,امانیازی به کامل بودن ندارم,مرا همانطورکه از پیشت می روم تماشایم کن

ارسالی کاربر : ابراهیم کاظمی


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>