​​ دیشب دوباره خوابتو دیدم

دیشب دوباره خوابتو دیدم

دیشب دوباره خوابتو دیدم دیشب دوباره خوابتو دیدم

دیشب دوباره خوابتو دیدم

دیشب دوباره خوابتو دیدم تو رفته بودی از هوای من

عطرت توی ِ این خونه

نمی پیچید

خواب ِ عجیبی بود خدای من

خوابم پر از حرفهای مبهم بود خوابی که تصویر تورو کم داشت

من توی ِ خوابم گریه می کردم

اشکهای من دنیارو برمیداشت

دستهای من چشمام و پوشونده اشکهای من دستام و می بوسه

باور کنم از پیش من رفتی

یا رفتنت تنها یه کابوس ِ

خشکم زده روی ِ دوتا زانوم بیدارم اما خوابم انگاری

برگرد و تعبیرش کن این خواب.و

اینبار اگه تنهام نمیزاری

اینبار اگه تنهام

نمیزاری

منبع http://www.bestbaz.ir


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>