​​ اس ام اس های سرکاری موبایل

اس ام اس های سرکاری موبایل

images5 اس ام اس های سرکاری موبایل

اس ام اس های سرکاری موبایل

 

امیدوارم در این سال جاری پله های ترقی را یکی یکی طی بکشید

____________________________________

از غضنفر می پرسند پتروس که بود؟ می گه یه دهقان فداکار بود که وقتی گرگ به گوسفندانش حمله کرد،  انگشتشو کرد تو چشم راننده قطار!
_______________________________________

توی کوچه عشق دنبال تو می گشتم …..

حقیقت شب بود برگشتم!!!

_______________________________________

دیگه داری از چشام میوفتی ……………………ای عینک لعنتی
_______________________________________
چرا عاقل کند کاری که بعداً خود به خود گوید خودم کردم که لعنت بر خودم بادا بادا مبارک بادا …
_______________________________________
بی تو هرگز….. با تو بابام نمی ذاره
_______________________________________

اسمان را قسمت کردند:…..تکه ای برای برکه…..تکه ای برای رود….تکه ای برای دریا

دلم را قسمت کردند:……….تکه ای برای تو….تکه ای برای تو……تکه ای برای تو

_______________________________________

برو… برو… برو… برو… برو… برو… برو… برو… برو… برو…
برو… برو… برو… برو… برو… برو… برو… برو… برو… برو…
برو… برو… برو… برو… برو… برو… برو… برو… برو… برو…
برو… برو… برو… برو… برو… برو… برو… برو… برو… برو…
بسه… حالا برگرد…!!
____________________

منبع http://www.yekmobile.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>