​​ عکس های طوفان در تهران

عکس های طوفان در تهران

عکس های طوفان در تهران

28 عکس های طوفان در تهران

طوفان سیاه که عصر دوشنبه با سرعتی بالغ بر ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت در تهران به راه افتاد ۵ نفر را به کام مرگ فرستاد و ۴۴ نفر دیگر را مجروح کرد. این مجروحان،‌ افرادی هستند که در مراکز اورژانس ثبت شده اند و افرادی که با جراحات اندک به مراکز درمانی مراجعه نکرده اند را شامل نمی شود.Untitled 2 عکس های طوفان در تهران


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>