آزمایش CBC

آزمایش CBC

آزمایش CBC

آزمایش CBC چه جور آزمایشی است ؟
یکی از آزمایش هایی که به طور معمول انجام آن توسط پزشکان در خواست می شود . آزمایش ( سی , بی , سی ) است .
CBC حروف اول سه کلمه انگلیسی زیر است.
کامل=C) COMPLETE)، خونBLOOD B)) ، شمارشCOUNT= C))
درنتیجه : CBCبه معنای شمارش کامل گویچه های خون است
CBCشامل :
۱- شمارش تعداد گویچه های سفید خون در میلی متر مکعب ازخون
۲- شمارش تعداد گویچه های قرمز خون در میلی متر مکعب ازخون
۳- شمارش تعداد پلاکت های خون در میلی مترمکعب ازخون
۴- شمارش افتراقی گویچه های سفید خو ن( تعیین Diff)
۵ – اندازه گیری هماتوکریت خون ۱ * ۲ * ۳ * ۴
۶- تعیین مقدار هموگلوبین خون
۷- تعیین اندیکس های (index) گویچه های قرمز خون
الف: تعیین میانگین حجم یک گویچه قرمز
ب: تعیین میانگین مقدار هموگلوبین در یک گویچه قرمز و غیره…..
ج : گزارش مرفولوژی گویچه های قرمزخون
د: گزارش سلولهای نارس
ه: گزارش انگل خونی از جمله انگل مالاریا در صورت مشاهده

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *