​​ بیوگرافی سپیده گلچین

بیوگرافی سپیده گلچین

94353372543160246844 بیوگرافی سپیده گلچین

تولد : ۱۳۵۷

تهران
تحصیلات : لیسانس بازیگری دانشکده هنر و معماری
سوابق کاری : اعتراض ـ تنها در تاریکی ـ بیابان عشق ـصحنه جرم وورود ممنوع ـ سینه سرخ ـ آتش در نیستان ـ رویا و…….

سوابق کار در گروه تخصصی : بازیگری در چندین فیلم و سریال
فیلم و سریال
عمارت فرنگی : کارگر دان محمد رضا ورزی و تهیه کننده علی لدنی تولید سال : ۱۳۸۷
اعتراض : کارگردان مسعود کیمیایی و تهیه کننده سید ضیاء هاشمی تولید سال : ۱۳۷۸
تنها در تاریکی : کارگردان مسعود رشیدی و تهیه کننده نجیب زاده تولید سال : ۱۳۷۸
بیابان عشق : کارگردان هدایتی و تهیه کننده هدایتی تولید سال :۱۳۷۹-۱۳۸۰
صحنه جرم ورود ممنوع : کارگردان شیبانی و تهیه کننده گلی تولید سال : ۱۳۸۲
آتش در نیستان : کارگردان شیخ طادی و تهیه کننده نوروز بیگی تولید سال ۱۳۸۲


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>