​​ طراحی لوگو

طراحی لوگو با متخصصان سپنتا

طراحی لوگو با متخصصان سپنتا

661 طراحی لوگو با متخصصان سپنتا

طراحی نماد در عین سادگی کار بسیار دشواری است و نیاز به تجربه ، شناخت و تسلط بر تخصص های مختلف دارد، تا آنجا که مشاوران مختلف جهت کمک رسانی به تیم های طراحی ، شغل و تخصص کارفرما را برای تیم طراحی تشریح کرده و نقاط ابهام آنها را مرتفع می کنند تا تیم طراحی بتواند با شناخت دقیق از حوزه فعالیت کارفرما و شناخت سایر همکاران بهترین ایده را ارایه کند.

طراحی سمبل کاری یک جانبه نیست و حتی در شرایطی که لوگو از هر لحاظ مناسب باشد می تواند از نظر کارفرما مورد پسند نباشد ، چرا که ذاتا کارهای گرافیکی بر اساس سلایق شاخص گذاری می شوند و هیچگاه کسی نمی تواند سلیقه ذاتی کسی را تغییر دهد.

تیم های طراحی لوگو سپنتا با تجربه چندین ساله خود ، ترکیبی از خلاقیت های مختلف را دور هم جمع آوری کرده اند و همواره ایده های نو را به نمایش قرار می دهند، حضور تخصص های مختلف در تیم های طراحی به ما اجازه مانور بیشتری را در طراحی لوگو، لوگو تایپ ، نشان نوشته ، نشانه و برندینگ می دهد.

طراحی لوگو

websepanta.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>