​​ جملات دلتنگی و غمگین 93

جملات دلتنگی و غمگین ۹۳

normal Love10776 جملات دلتنگی و غمگین 93

تو می دانی

حتی اگر کنارم نشسته باشی
باز هم دلتنگ توام !
حالا ببین نبودنت ، با من چه می کند …
::
::
جز یاد تو در خاطرم نیست عزیزم
مانند تو عشق با صفا کیست عزیزم
بی یاد تو زندگی مرا نیست عزیزم
در عشق بود نمره تو بیست عزیزم
::
::
یه چیزی هست به اسم “آغوش” لا مصب دوای هر دردیه

::
::
مگـــر میشـــود

تــــو بـــاشی و بخنـــدی

و مــــرا دیـــوانه ی خــود نکنی …/
::
::
زمستان نیست …

دلتنگی توست که به لرزه انداخته ، چهار ستون دلم را !!
::
::
تو در روزهای گرم چه کلاه ها سرم گذاشتی…
زمستان سردی در راه است…
خدا رحم کند…!!!
::
::
یادت ،

در دموکراسی خاطراتم

سلطنت می کند…
::
::
اس م اس یعنی سرک کشیدن توقلب کسی ک عاشقش هستی.وبازبون بی زبونی بگی کنارت نیستم اما همیشه بیادتم
::
::
کوه و بیابان را ول کن…

میخواهم برای جستجوی آرامش سربر “سینه ات” بگذارم…
::
::
چـراهـایـت جـواب نـدارد…
“دوسـتـت دارم”
دلـیـل نـمـی خـواهـد …!!!
::
::
آره پیروز شدم قلب غمو شکستم
قصر عشقو فتح کردم تو دلش نشستم
به فـلک چیزی نگفتم نکنه چشــم بزنه!
عهدو پیمونی رو که با سادگی های تو بستم
::
::

::
::
عشقه من . . .

از تو دلگیر نیستم . . .

از دلم دلگیرم که بی وفایی هایت را صبورانه تحمل میکند . . .
::
::
این عاشقانه ها که به تو گفتم
کوه به کوه می گفت
بهم می رسیدند !
::
::
” چـشــم تـــــو

ذره بـیــن بــه ســوی مـــــن گــرفــت

دود از کــنـده ی دلــــــــم بــلـــنـد شـد … ! ”
::
::
آخرین بیست دوران تحصیل را از دبیر انشا گرفتم
موضوعش زندگی بودم و من تنها واژه ای برایش یافتم
<تو>
این تمام ناگفته هایم بود..
::
::
وقتی یک دخــتــــــــر عـــاشق است میتوانید آن را در لــبـــخــــنــــدش ببینید…
وقتی یک پـــســـر عـــــاشـــق است میتوانید آن را در چــــشـــم هایــــش ببینید…
::
::
چشمانت برکت عجیبی دارد….
هربار که نگاهم میکنی عشقم بتو ، ” سر ریز ” میکند….
(امیر)
::
::
چه سربه راه است.
”یادت” را می گویم!
از گوشه دلم تکان 
نمی خورد.


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>