​​ دعا برای گشایش کار جوانان

دعا برای گشایش کار جوانان

دعا برای گشایش کار جوانان

doa دعا برای گشایش کار جوانان

برای گشایش در کار و فتح و قوت کسب هرکس۲ بار صلوات بفرستد و الم نشرح و آیه الکرسی را هر کدام ۲ بار بخواند و از انگشت کوچک تا بزرگ عقد کند (ببندد) البته تاثیر عجیبی خواهید دید.
و نیز برای گشایش کار آیه الکرسی بعد از هر نماز خوانده شود. سوره قدر ۱۰ بار بعد از نماز صبح خوانده شود.


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>