​​ تست هوش های جدید

تست هوش های جدید

مجموعه ۳ تست هوش تصویری جالب…

test تست هوش های جدید

 

در این تست هوش باید قسمت بریده شده را بیابید و جایگزین کنید.

1 تست هوش های جدید

این تست هوش را در کمترین زمان ممکن حل کنید!

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ تست هوش:

اگر در جدول بالا دقت کنید متوجه می شود که جدول اصلی از چهار جدول کوچکتر تشکیل شده است که در همه آنها حروف به یک شکل چیده شده اند و به راحتی مشخص می شود که جواب این تست هوش گزینه ۲ است.

.

.

.

تست هوش شماره ۲:

در تصویر زیر جای علامت سوال چه حرفی باید قرار بگیرد؟

2 تست هوش های جدید

.

.

.

.

پاسخ تست هوش:
Q است همانطور که مشاهده می کنید مجموع اعداد هر مربع برابر است با شماره حرف !
Q عدد هفدهم از حروف الفبای انگلیسی است و مجموع اعداد این مربع هم می شود ۱۷

.

.

تست هوش شماره ۳:

3 تست هوش های جدید

با توجه به راهنمائی های زیر مشخص کنید که هر رنگ در کدام خانه از جدول قرار دارد؟
.
راهنمایی ها:
۱) زرد و نارنجی مجاورند در حالی که قرمز و مشکی مجاور نیستند.
.
۲) خانه شماره ۳ یکی از رنگ های مقابل است: سفید ، سبز ، آبی ، قرمز ، خانه ۵ سفید و بنفش نیست.
.
۳) بنفش و نارنجی در یک ستون هستند در حالی که زرد و مشکی همانند سبز و آبی در یک ستون نیستند.
.
۴) شماره خانه های سفید و صورتی متوالی است ولی خانه ها مجاور نیستند.
.
۵) اختلاف شماره خانه های قرمز و زرد کمتر از ۳ است. اختلاف شماره خانه های سفید و آبی بیشتر از ۳ نیست. همچنین اختلاف شماره خانه های قرمز و آبی بیشتر از ۲ است.
.
۶) سبز که در مجاورت صورتی است در خانه ای با شماره فرد قرار گرفته. قرمز و زرد در یک ردیف قرار ندارند.
.
۷) شماره خانه با رنگ آبی از سبز بیشتر است.

.

.

.

.

.

پاسخ تست هوش:

4 تست هوش های جدید

.

.

6 تست هوش های جدید

.

.

7 تست هوش های جدید

منبع: ۳ali3.com


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارتفریحی سرگرمی مدرن سایت گفته است :

ارسال نظر


>