​​ ویدئو: اخبار سه بعدی

ویدئو: اخبار سه بعدی

شبکه عربی راشا تو دی برای اولین با در عملی ابتکاری اخبار خود را به صورت سه بعدی برای بینندگان پخش کرد .
دیدن این تصاویر خالی از لطف نیست.

download patugh ویدئو: اخبار سه بعدی


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>