​​ جمله های گریه دار 92

جمله های گریه دار ۹۲

جمله های گریه دار ۹۲

lv جمله های گریه دار 92

بیهوده ورق می خورنــــــــد تقویـــــــــم هــــای ِ جهــــــــــان ؛
روزهــــای ِ من ، همه یک روزند …
شنبــــه هایی که فقـــط پیشوندشــــــان عوض می شـــــود …
::
::
درسته .. نامــــــــــــــحرم بود ، به تنــــــــم اما نه … به دلــــــــم …
::
::
خوش بـه حال ِ تو،
که وقتی ” او ” آمد ؛ بدون ِ هیچ دردِسری ،
فراموشم کردی …
::
::
در آیه ای ؛
مرا آه کشیدی و رفتی .
حالا من ماندم و
سی جزء بغض ِ ناسروده ام…!
::
::
نفهمیدم چرا(نیازمندیها و همشهری)
اگهی منـــــــــــو قبول نکرد!…
اگهــــی دربـاره تــــــــــو بود!
نوشتــــــــــــه بــــــودم:
بـــــــــــــــــه تو نیاز دارم…

::
::
کـاش دفتـر خاطراتــم
چراغ جادو بود
تا هر وقت از سـرِ دلتنگــی
به رویش دست میکشیدم
تــو از درونش
با آرزوی من بیرون می آمدی!
::
::
عـــشـــــقمان
بازیِ حُکـــــمی بـــــود
که مَن اَز دِل مایــــه گـــذاشتـــم
و… تو از خشت … !!!
::
::
نمیــدانــم چـــرا هیــچ معلمــی بـــه مـــا نگــفـــت
بـــرای “شـما” شدنِ “مــا” ،
“شـــ” لازم نیــســـت ،
” او” لـــازم اســـت …
::
::
کلمات هم شده اند بازیچـــه مـــــــــــن و تـــــــــــو !
مـــــن برایِ تــــو می نویسم …
تـــــــو برایِ او مـــی خوانی !
::
::

خــــدا جون
مــــــیشـه بگـــی دکمـه cancelش کـجـاس؟؟؟
بـه اندازه کافـــــــی بدبختـــی دانــلود کردم!!!
::
::
ما که نفهمیدیم دنیا دستِ کیه…..
ولی‌ دستِ هر کی‌ هست ….
خــُـب لامصــــــّــــب
دست به دست بچرخون که به دستِ همه برسه !!!
::
::
جاگذاشته ام دلی
هرکه یافت
مژدگانی اش تمام “زندگی ام” . . .
::
::
ایـن جـا هـای خـالـی کـه نـبـودنـت را
به رُخـم مـی کـشـنـد
چـه مـی دانـنـد . .
فـرهـادت شـده اَم ، بـا تـمـام زنـانـگـی اَم
و چـه شـب هـا کـه
خـواب ِ شـیـریـنـَت را نـمـی بـیـنـَم . . .
::
::
صبر کن…
برگرد…
چمدان هایمان اشتباهی شده…
دلم را به جای خاطراتت بردی…
::
::
سَـرم را نــه ظلـم مـیتـوانـد خَـم کنـد
نـــه مـرگـــ
نـــه تــرس
سَـرم فـقـط بـرای بـوسیـدن دستـــ ‌هـای تـو خَـم مـیشـود
::
::
این روزها اگر گوش دلت را تیز کنی فقط یک چیز خواهی شنید:
دوستت دارم
گلایه از تکراری بودنش نکن
مشکل از من نیست!!!!
تو زیاد دوست داشتنی هستی…
::
::
رام مـن نمیشونـد ایـن واژه های حسـود
بگــذار فریبشـان دهــم
مینـویسـم دوستتـــ نــدارم
امـا تــو بخـوان .
::
::
هـیــچ قَــطــار ی اَز ایـن اُتــاق نِـمـی گُـذَرَد
مَـن ایــنـجـا نِـشـَـسـتِـه اَم
وَ بـا هَـمـین ســیگــار قَـطـار می آفَـریـنَـم !
نِـمی شِـنَـوی .. ؟؟
سَـرَم دارَد ســـــوت مـی کِـــشـَــد
::
::
بگو کجا پنهان شده ای
که در قهوه ای سرکشیده ام هم
فالگیر پیدایت نمیکند . . .
::
::
امروز
بی حضور تو
قلک سفالی را
شکستم
قرارمان این بود
نصف-نصف
سهم من میشود اندوه و چند شاخه گل، بر سنگ سیاه نبودنت
و سهم تو را پنهان می کنم پشت لبخند های کودک گل فروش


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>