​​ عکس های حاج فیروز عید نوروز 92

عکس های حاج فیروز عید نوروز ۹۲

عکس های حاج فیروز عید نوروز ۹۲

در آستانه سال نو برخی افراد با استفاده از لباس «حاجی فیروز» در خیابان‌های شیراز حضور یافته و به استقبال عید نوروز می‌روند.

firoz patugh.ir  عکس های حاج فیروز عید نوروز 92

firoz patugh.ir 1 عکس های حاج فیروز عید نوروز 92

firoz patugh.ir 2 عکس های حاج فیروز عید نوروز 92

firoz patugh.ir 3 عکس های حاج فیروز عید نوروز 92

firoz patugh.ir 3 عکس های حاج فیروز عید نوروز 92

firoz patugh.ir 4 عکس های حاج فیروز عید نوروز 92

firoz patugh.ir 5 عکس های حاج فیروز عید نوروز 92

firoz patugh.ir 6 عکس های حاج فیروز عید نوروز 92

firoz patugh.ir 7 عکس های حاج فیروز عید نوروز 92

firoz patugh.ir 8 عکس های حاج فیروز عید نوروز 92

firoz patugh.ir 9 عکس های حاج فیروز عید نوروز 92

firoz patugh.ir 10 عکس های حاج فیروز عید نوروز 92

firoz patugh.ir 11 عکس های حاج فیروز عید نوروز 92

firoz patugh.ir 12 عکس های حاج فیروز عید نوروز 92

firoz patugh.ir 13 عکس های حاج فیروز عید نوروز 92

firoz patugh.ir 14 عکس های حاج فیروز عید نوروز 92

منبع: tabnak.ir


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>