به پورتال جامع پاتوق خوش آمدید...

جمله های دلتنگی گریه آور

جمله های دلتنگی گریه آور

جمله های دلتنگی گریه آور

وقتي صداي خرد شدنت آواي دلگيري براي عابران باشد.
ديگرچه فرقي ميکند
که يک روز برگ سبزکدامين درخت بوده اي؟!
::
::
انگشتت راهرجاي نقشه خواستي بگذار.
فرقي نميکند.
تنهايي من عميقترين جاي جهان است وانگشتان توهيچگاه به عمق فاجعه پي نخواهد برد…
::
::
اين روزها تلخ مي گذرد، دستم مي لرزد ازتوصيفش !
همين بس که :
نفس کشيدنم دراين مرگ تدريجي، مثل خودکشي است، باتيغ کند…
::
::
به گدايي گفتنددوستي به چه معناست؟گفت من اگردوستي داشتم دست گدايي به طرف مردم درازنميکردم..
::
::
به يادت آرزوکردم که چشمانت اگرترشدبه شوق آرزوباشدنه تکرارغم ديروز.
::
::
ازتمام روزنه هاي نااميدي ام که عبور ميکنم…
کافيست تنها نام تورا بشنوم….
تمام نااميدي هايم اميد ميشود…خدايا…
::
::
چرا ميگويند”ها”علامت جمع است؟!
درحالي ک وقتي آن رابا”تن” جمع ميبندي،آنگاه خودت مي ماني وخودت..
::
::
بچه ک بوديم جاده هاخراب بود
نيمکت مدرسه هاخراب بود
شيراي آب خراب بود
زنگاي درخونه هاخراب بود
ولي…آدما سالم بودند..
::
::
اون خره بود تو کلاه قرمزي، دو روز که تحويلش گرفتن از فرداش اومد گفت من اسبم ! بعضيا هم واسه من اينجوري بودن..
::
::
آدمهابراى هم سنگ تمام ميگذارندامانه وقتى درميانشان هسى نه!!
آنجاکه درميان خاک خوابيدى سنگ تمام راميگذارندوميروند
::
::
فريادها را همه ميشنوند هنر واقعي شنيدن صداي سکوت است.بيصدا بيادتم رفيق
::
::
ميدوني بزرگترين گناه چيه؟?رفتن تو قلب کسي بدون اجازه*?حالا من بزرگترين مجازات رو براش در نظر گرفتم : حبس ابد در قلب من
::
::
دمش گرم…!!?باران را مي گويم،!?به شانه ام زد و گفت: خسته شدي… امروز تو استراحت کن،من ميبارم..
::
::
مهم نيست که با ديگري ست…اوپس مانده ي من است!
::
::
به سلامتي هرکي زديم گذاشت رفت..?بزنيم به سلامتي غم، شايد اونم رفت..
::
::
خدايا قسمت ميدم ، نزار عروسي يکي،عزاي يه نفر ديگه باشه…
::
::
عشق روياهاي من کسيه که: حتي وقتي مثل سگ و گربه به جون هم افتاديم.شب sms بده: آشتي نکرديما..من بدون تو خوابم
نمي بره..!
::
::
من توي تختخواب از بغض بستري،
تو! توي تختخواب…هه! معشوقه مي بري..
::
::
ديگر موهايم را رنگ نميکنم .. بايد سياه سياه شوند.. تا شايد روزي شاعري از کنارم بگذرد و در دفترش بنويسيد:
امروز دختري را ديدم که سرنوشتش همرنگ موهايش بود .. ‏
::
::
مرا تنگ در آغوش گرفته اي و براي روز هاي رفته مان گريه ميکني؟
حالا تو التماس ميکني ومن فقط پوز خند ميزنم
چه زود رسيد روزي که آرزويش را داشتم
که من بي ذره اي احساس؛درست مثل چوب خشک در آغوشت باشم و تو ذره اي احساس از من گدايي کني!
::
::
غريب آشنا:چه صادقانه پذيرفتم…چه فريبنده اغوشت برايم بازشد…چه ابلهانه باتوخوش بودم…چه کودکانه همه چيزم شدي…چه زودنيازمندت شدم…چه حقيرانه ترکم کردي…چه بي رحمانه مي سوختم…ولي هنوزهم…دوستت دارم!
::
::
گفتم تمام وجودم از آن توبود
مشکلت چ بود ک بامن چنين کردي
گفت:آنقدر خوبي ک حالم را بهم ميزني..
::
::
چ خوب است آدمهايک نفر رو هرروز دوست داشته باشند
نه،هرروز يک نفرو..
“تقديم ب تنهاي اول،تنهاترين”
::
::
مدتهاست ک بي دليل ترکم کرده اي..
نميدانم دلت از من سرد شد
ياسرت جايي گرم شد..
::
::
ميترسم…!
کسي بوي تنت را بگيرد…
نغمه ي دلت را بشنود…
و تو خو بگيري به ماندنش!!
چه احساس خط خطي و جهنمي يست!
اين عاشقانه هاي حسود من…
::
::
شده اي مثل تابلوهاي ورود ممنوع
مثل خطوط عابر پياده
مثل تمام چراغ هاي قرمز
روزي اماازتو گذشتن را باتمام وجود تجربه ميکنم..
::
::
هيچ وقت،اشک اوني ک دوسش داري رو درنيار
چون ممکنه همراه اشکاش
از چشمش بيوفتي..
::
::
روزي آمد گفت:بي معرفت
سنگدل
بي احساس
دوستت دارم
خنديدم..فرياد کشيد ک نخند
باورکن
لبخند زدم..اشکهايش جاري شد،گفت ب خداقسم
دلم لرزيد
زيرلب گفتم خدايا نام تورا برد..ب تو اعتقاد دارد
امروز زيرلب گفتم:خدايا مرا ببخش،اگر از ابتدايش باورش ميکردم نام تو ب دروغ قسم خورده نميشد..
::
::
دلم برات تنگ شده بيمعرفت
تو نيستي و گريه شده يه عادت
دلم برات تنگ شده خيلي زياد
دلم به جز تو هيچکس رو نميخواد..
::
::
اگر بداني چقدر سخت است به ياد بودنت در عمق وحشت نبودنت،مرا هرگز اينگونه رها نميکردي…
::
::
ميترسم کسي بوي تنت را بگيرد
نغمه دلت را بشنود
وتو خو بگيري ب ماندنش
چ احساس خط خطي وجهنمي يست
اين عاشقانه هاي حسودمن..
::
::
تو چ ميفهمي ازروزگارم
از دل تنگيم
گاهي ب خدا التماس ميکنم
خوابت را ببينم ميفهمي..
فقط خوابت را..
::
::
خدايا
خورشيد را ب من قرض ميدهي؟!
ازتو ک پنهان نيست..
سرزمين خيالم سالهاست يخ بسته است..
::
::
اينجا جايي است ک وقتي زانوهايت را از شدت تنهايي بغل ميکني..
بجاي همدردي برايت پول خرد مي ريزند..
::
::
تو زندگيت هرچي ميخواي باش
فقط نفر سوم يه خلوت دو نفره نباش..
::
::
بخاطر هيچ کس”دست از ارزشهايت”نکش..
زماني ک او فردااز تو دست بکشد..
تو ميماني ويک”من…”بي ارزش..
::
::
گاهي نميداني!!
از دست داده اي…
يا…
از دست رفته اي…

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *